Filozofia firmy

Prężny rozwój we wszystkich dziedzinach technologii, przełom w społecznych warunkach ramowych i wreszcie tak często wspominana globalizacja gospodarki: wszystkie te zjawiska są charakterystyczne dla naszej ery nieustannych zmian. Przedsiębiorstwo takie jak nasze – ambitnie dążące do osiągnięcia pozycji światowego lidera w swoich specjalizacjach – nie może tych zmian ignorować. Co więcej: musi aktywnie je współtworzyć, a nawet podejmować rolę przywódczą, również w zakresie gotowości do zmian i umiejętności ich wprowadzania.
 

Nasza firma przejęła tę przywódczą rolę.
 

We wszystkich przedstawicielstwach i działach na świecie doskonalimy procedury i procesy, dążąc do uzyskania zsynchronizowanej produkcji oraz wąskiej struktury organizacyjnej.
Podstawę tego dążenia stanowią wartości zdefiniowane w filozofii naszego przedsiębiorstwa. To właśnie konsekwencja, z jaką realizujemy zmiany, wymaga wytyczenia jasnych celów, czyli tego, CO chcemy osiągnąć, oraz jednoznacznych wartości, które pokazują nam JAK to zrobić. W ten sposób nasza filozofia i zasady w niej zebrane pomagają nam trzymać się obranej drogi. Odnosi się w takim samym stopniu do decyzji, które podejmujemy w naszej codziennej pracy, jak i do strategicznej orientacji przedsiębiorstwa. Mahatma Gandhi powiedział „Sam bądź zmianą, której oczekujesz od świata“. To wyzwanie dla każdego z nas. A nasza misja stanowi podstawę i uzasadnienie dla wszystkich naszych działań.

 

Klaus Fischer


 • Grupa fischer


Grupa fischer jest ściśle związana z rodziną Fischer i zarządzana przez członka rodziny.
Grupa działa na skalę globalną, w sposób ukierunkowany na osiąganie wyników oraz dostarczanie korzyści klientom i użytkownikom.
W naszych działaniach unikamy marnotrawstwa i podnosimy poziom wartości dodanej.
Przy wyborze lokalizacji nowych oddziałów kierujemy się aspektami ekonomicznymi i politycznymi, jak potencjałem rynkowym, choć preferujemy lokalizacje już istniejące.
 

Obszary działania i marki Grupy fischer:

 • Systemy Mocowań fischer to dział dostarczający na całym świecie bezpieczne i ekonomiczne mocowania oraz połączenia.
 • fischer automotive systems ~~rozwija i produkuje innowacyjne elementy wyposażenia wnętrz samochodowych.
 • fischertechnik ~~dzięki zestawom systemów konstrukcyjnych inspiruje kreatywność i pomaga dzieciom uczyć się poprzez zabawę.
 • fischer Consulting doradza klientom zewnętrznym i wewnętrznym, jak unikać marnotrawstwa.

Wszystkie działy Grupy fischer na całym świecie stawiają na silne marki.


 • Cel


Naszym nadrzędnym celem jest lokowanie osiąganych zysków w dalszym rozwoju oraz zabezpieczeniu przyszłości Grupy.
Dzięki niemu tworzymy, utrzymujemy i dostosowujemy istniejące miejsca pracy oraz pomnażamy zainwestowany kapitał.
Opracowujemy i realizujemy strategie oraz działania zgodne z naszymi wartościami.


 • Wartości Grupy fischer

Działalność naszego przedsiębiorstwa opiera się na następujących wartościach:
 • Innowacyjność. Myślimy i działamy w kategoriach stałego udoskonalania i innowacji we wszystkich dziedzinach naszej działalności, jesteśmy otwarci na nowości i gotowi do zmian. Dzięki temu na całym świecie wypracowujemy dodatkowe korzyści dla siebie i dla naszych klientów.
 • Odpowiedzialność. Każdy z nas w sposób proaktywny przyczynia się swoją pracą do sukcesu Grupy fischer. Działamy w sposób zorientowany na przychody, zgodny z wiążącymi nas wartościami oraz adekwatny do docelowych grup klientów i bierzemy na siebie odpowiedzialność za wyniki naszych działań.
 • Rzetelność. Do innych odnosimy się z szacunkiem, a do siebie z samokrytycyzmem. Jesteśmy wiarygodni i niezawodni. Przestrzegamy obowiązujących praw, norm i tradycji kulturowych, oczekując tego samego ze strony naszych partnerów. Wyznaczamy sobie zasady i przestrzegamy ich.

Z naszych celów i wartości wynikają poniższe zasady stanowiące standardy naszej codziennej pracy i kształtowania naszej przyszłości. Ustalone wartości są niepodważalne. Wynikające z nich zasady postępowania dostosowujemy do zmieniających się warunków ramowych.
 


Dlatego właśnie wszystkie osoby związane z firmą podejmują określone zobowiązania:

Pracownicy


W ramach powierzonych zadań i wartości wzbogacamy Grupę fischer dzięki naszej różnorodności.
Aktywnie i odpowiedzialnie angażujemy się w procesy zmian.
Podstawowe cechy, których od siebie wymagamy, to ukierunkowanie na wyniki, lojalność, niezawodność, świadomość ryzyka, elastyczność i mobilność.
Poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe oraz rozwój osobisty podnosimy swoje kwalifikacje,
aby sprostać przyszłym wymaganiom.
Aby trwale przyczyniać się do sukcesu Grupy fischer, traktujemy własny rozwój zawodowy i osobisty jako pole systematycznego działania. Oznacza to dla nas również stałe doskonalenie własnego miejsca pracy, prowadzące do osiągania jak najlepszych wyników.

Kierownictwo


Wymagamy wyników i wspieramy ich osiąganie, ponieważ pracownicy zorientowani na osiągnięcie celu i wyznający ustalone zasady stanowią decydujący czynnik sukcesu firmy. W ten sposób tworzymy warunki konieczne do osiągnięcia sukcesu przez Grupę fischer.
Dla własnego doskonalenia stale porównujemy swój sposób zarządzania i jego efekty z kryteriami zawartymi w filozofii Grupy.
Wszystkie cele ustalamy zgodnie z obowiązującymi wartościami w oparciu o panujące warunki ramowe. Nasz styl kierowania jest zawsze oparty na szacunku i dostosowany do sytuacji. Szczególną wagę przykładamy do zapewniania kompleksowych informacji dostosowanych do potrzeb odbiorców oraz udzielania informacji zwrotnej.
Niezależnie od wieku pracowników każdemu oferujemy odpowiednie możliwości rozwoju i adekwatnymi działaniami wspieramy go w ich realizacji. Wspieramy pracę zespołową wszędzie tam, gdzie rokuje ona większy sukces niż praca samodzielna.
Nagradzamy stosowanie do osiąganych wyników i zapewniamy rozwojowe struktury organizacyjne oraz metody pracy.

Produkty i usługi.


Dzięki optymalnym rozwiązaniom zapewniamy możliwie największe korzyści i pomagamy naszym klientom, użytkownikom naszych produktów i partnerom biznesowym w osiąganiu sukcesu w ich otoczeniu rynkowym.
Dlatego właśnie ustalone usługi i produkty dostarczamy w umówionej ilości, w umówionym czasie, w umówionym miejscu, w odpowiedniej jakości i po uzgodnionej cenie.
Dla osiągnięcia tego celu odpowiednio wcześnie i aktywnie angażujemy pracowników i współpracowników zewnętrznych oraz osoby na stanowiskach kierowniczych.
Zgodnie z naszymi standardami jakość, efektywność i przyjazność dla użytkownika dotyczą w takim samym stopniu produktów, jak i usług.
Aktywnie realizujemy międzynarodową politykę ochrony praw własności.

.

Stosunki z partnerami biznesowymi.


Działamy w sposób niezawodny, z naszymi klientami, użytkownikami naszych produktów oraz partnerami biznesowymi współpracujemy w sposób oparty na zaufaniu oraz angażujemy ich w nasze pomysły i działania mające na celu stałą poprawę i ulepszenia.
Dzięki temu przekonujemy do siebie klientów, użytkowników naszych produktów oraz partnerów biznesowych i tworzymy wspólne korzyści

Odpowiedzialność społeczna.


Jesteśmy świadomi społecznej odpowiedzialności, która na nas spoczywa.
Jako Grupa fischer popieramy demokrację i gospodarkę wolnorynkową.
Przedstawiciele przedsiębiorstw powinni w miarę możliwości aktywnie udzielać się w odpowiednich gremiach, instytucjach i stowarzyszeniach.
Nasza firma prowadzi aktywne działania Public Relations.
Przestrzegamy praw własności intelektualnej innych i oczekujemy respektowania naszych praw.
Dzięki aktywnemu ekologicznemu zarządzaniu przyczyniamy się do zachowania zdrowego środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.
Inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników i wspieramy zewnętrzne placówki edukacyjne.


 • Przyszłość


Dążymy do stałego, rentownego rozwoju.
Dzięki ciągłemu doskonaleniu i innowacjom – we wszystkich sferach działalności Grupy – aktywnie współtworzymy rynki, na których działamy, wspierając konkurencyjność i sukces Grupy fischer.
Wspieramy badania instytucji prywatnych i publicznych, jeżeli są one zgodne z celami naszego przedsiębiorstwa i reprezentowanymi przez nas wartościami.