Montaż w ekstremalnych warunkach

Renowacja elektrowni wodnej w Biessenhofen z zaprawą FIS EM

Modernizacja elektrowni wodnej VWEW-energie w Biessenhofen to wyzwanie, przed którym stanęli inżynierowie i ekipy wykonawcze –podwodną ścianę, która osusza obszar roboczy, zabezpieczono wytrzymałą zaprawą iniekcyjną fischer FIS EM.

Prace przy modernizacji użytkowego obiektu, który powstał w 1962 roku w południowych Niemczech, potrwają do końca 2018 roku i obejmują spiętrzanie sąsiedniej rzeki Wertach, aby jak najdokładniej osuszyć i zabezpieczyć obszar roboczy. Do momentu, gdy długo utrzymujący się wysoki stan wód uszkodził tamę pomocniczą na rzece Wertach, wszystko szło sprawnie i zgodnie z planem koordynowanym przez grupę inżynierów. Próby zatrzymania wody nie powiodły się -plastikowe worki wypełnione piaskiem o wymiarach jednego metra sześciennego nie zatrzymały przecieku, a napór wody sprawił, że śluzy zostały otwarte, po raz kolejny uszkadzając drenaż.

Ekipa, która podjęła się wyzwania

Rozwiązania problemów technicznych, które pojawiły się w wyniku zalania terenu przez wodę powodziową, podjęła się firma VWEW-energie, działająca z ramienia operatora elektrowni i klienta. Sugestią firmy inżynierskiej Dr. Ing. Koch Bauplanung GmbH było wzniesienie i zaprojektowanie ściany żelbetowej, a nowa konstrukcja o wymiarach 2 m grubości i 9 m długości miała zostać połączona z obecną ścianą zapory. Wraz z zaworem iglicowym nowo powstała ściana miała oddzielić rzekę Wertach od obszarów roboczych, a do projektu zaangażowano firmę Kerlen Taucher GmbH świadczącą specjalistyczne prace nurkowe. Eksperci skonstruowali ścianę, mocując beton zbrojony B 500B zaprawą iniekcyjną fischer EM 1500 S, które połączyli z tulejami łączącymi o średnicy 20 mm z istniejącą płytą uziemiającą. Zastosowany materiał gwarantuje bezpieczeństwo - spełniając normy ISO i szwajcarskie SIA jest wysoce elastyczny, umożliwiając plastyczne odkształcenie pod naporem.

FIS EM – zaprawa iniekcyjna do zadań specjalnych

Zaprawa iniekcyjna fischer FIS EM otrzymała wszelkie dopuszczenia do montażu w otworach wypełnionych wodą, co czyni ją odpowiednią do realizacji w zmiennych warunkach. Zapewnienie wysokich wartości obciążenia to wynik zastosowania technologii, która jest dedykowana dla połączeń zbrojeniowych o średnicy od 8 do 40 mm w betonie. –W codziennej pracy używamy wyłącznie sprawdzonych produktów fischer  stosując systemy zapraw iniekcyjnych FIS EM możemy być absolutnie pewni, że wzmocniona ściana żelbetowa na rzece Wertach wytrzyma każde, nawet ekstremalne warunki pogodowe i montażowe –podkreśla Karl Kerlen z Kerlen Taucher GmbH. Wysoką nośność systemu składającego się z zaprawy iniekcyjnej FIS EM, prętów zbrojeniowych i betonu potwierdzono przy użyciu specjalnej maszyny wyrywającej do kotew chemicznych (o sile dochodzącej do 200 kN), której wartość określono w porozumieniu z Konstruktionsgruppe Bauen AG. W tym celu pracownicy firmy Lutzenberger GmbH wypłynęli łodzią ponad punkty mocowania, w których umieszczono kotwy, wydłużyli pręty za pomocą tulei wzmacniającej i przymocowali do niej stalową rurę. Urządzenie testujące zostało podłączone, a zawodowi nurkowie z Kerlenta Taucher GmbH dokonali odwiertów, będąc w stałym kontakcie z ekspertami technicznymi fischer, którzy podjęli decyzję o konieczności dodatkowego wsparcia konstrukcji. Zaprawę, która przed instalacją została podgrzana, wstrzyknięto przez rurkę, umożliwiając tym samym całkowite wypełnienie otworów.

Rezultatem tej współpracy jest solidna ściana z betonu zbrojonego, która umożliwia przywrócenie i kontynuację funkcjonalności obiektu z lat 60. XX w., a tym samym wytwarzanie zielonej energii elektrycznej przez wodę na terenie południowych Niemiec.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8