Wkręty fischer Power-Full

Mocne.

Korzyści w skrócie 

 1. Minimalne szczeliny 
  - Wąska cylindryczna sekcja jest prawie niewidoczna i ogranicza docisk rozprężający. 
  - Łatwe i głębokie wprowadzanie łba. 
 2. Wysoka ochrona śrub 
  - Specjalna powłoka ogranicza korozję. 
  - Cynkowanie lamelowe  zapobiega osłabianiu metalu wskutek oddziaływania wodoru i jest wykonywane jako standardowa część produkcji. 
 3. Maksymalna nośność
  - Gwint na całej długości wkrętów zapewnia optymalne przenoszenie sił. 
 4. Oszczędność czasu i materiału 
  - Końcówka wiercąca umożliwia stosowania bez wiercenia i ułatwia prowadzenie podczas wkręcania. 
  - Minimalne ryzyko powstawania szczelin  i wysoka wytrzymałość.
  - Możliwość stosowania małych odstępów od osi i od krawędzi.

Nowe możliwości

Główne i pomocnicze połączenia belek (filar)

Rozwiązanie standardowe

Jak dotąd oferowane są rozwiązania dla głównych i pomocniczych dźwigarów, np. mocowane do elementów z blachy stalowej (mocowania belek stropowych). Jest to skomplikowane, ogólnie widoczne i częściowo nieatrakcyjne połączenie. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Dwa wkręty fischer Power-Full z pełnym gwintem są ustawione pod kątem 45 stopni i dokręca się je skośnie. Dzięki temu wkręty przejmują również obciążenia ścinające. Belki dźwigarowe (główne i pomocnicze) można w ten sposób łączyć szybko i w sposób niewidoczny.

Główne i pomocnicze połączenia belek (wzmocnienie stożkowe)

Rozwiązanie standardowe

Tradycyjne połączenie może się samoczynnie otworzyć i prowadzić do dużych przesunięć, ponieważ nie oferuje ono wytrzymałości na rozciąganie. Pomocnicze i główne belki mogą w końcu ulec rozerwaniu.

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Podczas napraw z pomocą wkrętów fischer Power-Full tworzone jest opóźnione, sztywne i odporne na rozciąganie połączenie, które gwarantuje bezpieczne przenoszenie sił. 

Główne i pomocnicze połączenia belek (wzmocnienie trapezowe)

Rozwiązanie standardowe

Samo połączenie na wczepy jest trudne do zmierzenia i nie oferuje ono wystarczającej sztywności. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Interakcje pomiędzy wczepami i wkrętem Power-Full umożliwiają połączenie prostego montażu i skutecznego połączenia.

Połączenie krokwi i płatwy

Rozwiązanie standardowe

Krokwie i płatwie są łączone gwoździami do krokwi (niska nośność) lub wkrętami z częściowym gwintem. Dodatkowo stosuje się kotwy do krokwi i płatwi (elementy z blachy stalowej), które muszą być wyciągane. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Z wkrętami Power-Full, nośność wzrasta znacząco przez pionowo mocowane krokwie. Zapobiegają one również występowaniu przewiewów górnych powodowanych przez zasysanie wiatru do mocowań na gwoździe lub wkręty z częściowym gwintem. Kolejną zaletą jest oszczędność czasu w porównaniu z kotwami do krokwi i płatwi.

Wzmocnienia z wrębami / zakładkami

Rozwiązanie standardowe

Niewzmacniane wręby powodują ryzyko występowania pęknięć i uszkodzeń na pokryciach wrębów. Wręby są wzmacniane płytami z drewna klejonego lub klejonymi prętami gwintowanymi. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Wzmocnienie przed siłami ścinającymi z wkrętami fischer Power-Full przejmuje znacznie wyższe obciążenia. Mniejsze łby wkrętów zapewniają atrakcyjny i ledwie widoczny element konstrukcji drewnianej. 

Połączenia przelotowe

Rozwiązanie standardowe

Przelotowe połączenia w belkach stropowych i dźwigarach są czasami wymagane ze względu na zwiększenie ryzyka pęknięć i uszkodzeń ścinających. Takie przelotowe mocowania są wzmacniane płytami z drewna klejonego lub prętami gwintowanymi z klejem. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Wzmocnienie przed siłami ścinającymi z wkrętami fischer Power-Full umożliwia przejmowanie znacznie wyższych obciążeń na odcinkach poprzecznych bez wzmocnień. Zapewnia to wzmocnienie belki drewnianej w strefie przebicia, w poprzek kierunku włókien drzewa. Dodatkowo, wysiłek podczas montażu jest znacznie mniejszy niż w przypadku wzmocnień tradycyjnych.

Fałszywa krawędź belki / -wzmocnienie

Rozwiązanie standardowe

Dzięki opóźnionemu wzrostowi obciążeń własnych stropu, w starych stropach belkowych, szczególnie w starszych budynkach, powstają duże odkształcenia i problemy ze zwiększeniem drgań. Problem jest rozwiązywany poprzez kotwienie wzajemne dźwigarów, tzn. przez wkładki drewniane lub kołki o specjalnej konstrukcji. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Dźwigar będzie łączony przechylonymi wkrętami Power-Full z dodatkową belką drewnianą. Dzięki temu zwiększa się nośność i ograniczone są deformacje.

Wzmocnienie przed działaniem sił ścinających dla tradycyjnych belek głównych i pomocniczych

Rozwiązanie standardowe

Tradycyjne połączenia głównych i pomocniczych belek bez wzmocnienia przed siłami ścinającymi wykazują ryzyko powstawania pęknięć ścinających, a następnie uszkodzeń. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Wkręt fischer Power-Full z pełnym gwintem zwiększa znacząco odporność na siły ścinające głównych dźwigarów poprzez wzmocnienie go w poprzek włókien.

Płatwie łączony

Rozwiązanie standardowe

Płatwie dachów w halach łączone są wzajemnie skomplikowanymi kołkami o specjalnej budowie (np. GEKA, Appel) i śrubami gwintowanymi. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Płatwie można łączyć w sposób sztywny, szybki i łatwy. Dachy hali są budowane w takim przypadku bardziej ekonomicznie.

Wzmocnienia powłok / boczne wzmocnienie dociskowe

Rozwiązanie standardowe

Aby przeciwdziałać niskiej nośności na boczne siły dociskowe, szczególnie na pokryciach w poprzek włókien, wymagane są większe przekroje belek lub twardsze drewno. 

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Dzięki połączeniu śrubowemu w poprzek włókien, wkręty fischer Power-Full z pełnym gwintem zwiększają nośność poprzeczną drewna bez konieczności zwiększania przekroju belki. Znacząco można obniżyć koszty materiałów.

Wzmocnienie oporowe w drewnie (dla izolacji dachowych)

Rozwiązanie standardowe

Drewno oporowe mocowane jest wkrętami z gwintem częściowym. Dlatego potrzebna jest duża ilość punktów mocowania, a także większe drewno oporowe.  

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Sztywne połączenia są zapewniane dzięki wkrętom fischer Power-Full z pełnym gwintem, które pozwalają stosować krótsze drewno oporowe. Wkręty są dokręcane w drewno oporowe pod kątem ok. 45 stopni, aby przejmować występujące siły oporowe.

Przebudowy

Rozwiązanie standardowe

Wiele krokwi lub belek górnych w starych budynkach jest wadliwych. W większości przypadków należy użyć kołków o specjalnej budowie lub wykonać całkowity demontaż i wymianę.

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Belki nośne są przykręcane w sposób prosty i szybki dzięki bocznym pasom wzmacniającym dostosowanych do danego zastosowania. Eliminuje się w ten sposób konieczność kosztownej wymiany uszkodzonych belek.

Belki pokrywające

Rozwiązanie standardowe

Ściany domów z konstrukcją drewnianą są często budowane do wysokości piętra. Ponieważ belki stropowe unoszą drewnianą podłogę kolejnego piętra, elewacje i izolacje nie są ciągłe. Dodatkowo, wzrasta ryzyko opóźnionego osiadania budynku.   

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Aby zoptymalizować izolację ścian zewnętrznych, ściany są budowane jako ciągłe, przebiegając przez piętra. Mocowanie belek pokryciowych zapewnia bezpieczeństwo, sztywność i prawie niewidoczny wygląd dzięki kołkom fischer Power-Full. Dla optymalnego przejmowania obciążeń, połączenia śrubowe są wykonywane zwykle pod kątem ok. 45 stopni.

Połączenia elementów / Konstrukcje ramowe z drewna

Rozwiązanie standardowe

Elementy są ściskane i łączone wieloma śrubami z gwintem niepełnym.

Zoptymalizowane rozwiązanie z wkrętami fischer Power-Full

Przy użyciu wkrętów z gwintem pełnym, możliwe jest przejmowanie obciążeń naprężających, dociskowych i ścinających przy mniejszej ilości wkrętów. Dla optymalnego połączenia, połączenie śrubowe będzie wykonywane pod kątem 30 - 90 stopni.

fe80::3c8b:c2b:f52e:7ce5%9