Kołek ramowy SXRL

Średnica otworu wierconego

Geometria wkręta

Gniazdo

Powierzchnia (wkręt)

Długość użytkowa / grubość podłoża

[mm]

Aprobata / ocena

Wszechstronny i umożliwiający różne głębokości kotwienia

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8