Bezpieczne trzymanie na ścianach izolowanych dzięki naszym specjalistycznym mocowaniom.

Mocowanie do izolacji/ETICS

Montaż w kompozytowych systemach izolacji termicznej wiąże się ze specjalnymi wymaganiami dla mocowań. Należy unikać tworzenia mostków termicznych i zabezpieczać nośność dla obciążeń w podłożu nośnym. Lekkie elementy można montować bezpośrednio w izolacji z użyciem specjalnych kołków. Dla średnich obciążeń najlepiej sprawdzają się mocowania TherMax 8 i 10 do mechanicznych instalacji z odgrodzeniem termicznym. Dla wysokich obciążeń narażonych również na działanie wysokiego obciążenia wiatrem, najlepszym wyborem są mocowania TherMax 12 i 16 do instalacji z odgrodzeniem termicznym. Bezpieczne osadzanie zapewniają zatwierdzone aprobatą zaprawy iniekcyjne fischer.
cd-84f54cbff4-7bk7r