Mocowanie z punktem stałym

Poziom obciążeń

Zakres naprężenia

[mm]

Punkt mocowania z wkładką izolującą akustycznie, lub bez wkładki, do mocowań rur z kompensacją rozszerzalności termicznej.

Obejmy punktu stałego fischer z wkładką izolacyjną lub bez wkładki kompensują efekt rozszerzalności termicznej rur, jak w przypadku rur grzejnych i chłodniczych. Można je również wykorzystywać do kierowania efektu rozszerzalności termicznej w określonym kierunku. Obejmy punktu stałego są oferowane w wersji modułowej lub złożonej. Cynkowana wersja przeznaczona jest do montażu w budynkach.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8