Pneumatyczne dozowniki kartuszy iniekcyjnych

Pistolet iniekcyjny (pneumatyczny)

sc10-cd-2