Szukany termin

fischer Polska Sp. z o.o.
ul. Albatrosów 2, 30-716 Kraków
KRS: 0000163317, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
Prezes Zarządu - Artur Hoffman
NIP: 679-22-16-060 Kapitał zakładowy: 5 700 000 PLN

Tel. +48 12 290 08 80
Fax. +48 12 376 70 20
E-Mail: info@fischerpolska.pl

 

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, pliki audio i inne treści niniejszej strony internetowej, a także ich aranżacja i projekt są chronione prawami autorskimi. Zawartość tej witryny nie może być kopiowana, rozpowszechniana, modyfikowana ani udostępniana stronom trzecim w celach komercyjnych.

Odpowiedzialność

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona i utrzymywana z największą możliwą starannością. Jednakże fischer Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność dostarczanych treści, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej witryny. Podobnie fischer Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za oferty stron internetowych innych operatorów, do których użytkownicy mają dostęp poprzez linki zamieszczone na stronie. Te treści stron trzecich są wyłączną odpowiedzialnością ich dostawców.

Samo korzystanie ze strony internetowej fischer Polska sp. z o.o. nie tworzy żadnych stosunków umownych między użytkownikiem a firmą fischer Polska sp. z o.o.

Polityka prywatności

fischer Polska sp. z o.o. bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich prywatnych danych. Wykorzystanie danych mieści się wyłącznie w zakresie odpowiednio obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Odwiedzając tę stronę, zapisywane są informacje o logowaniu (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie są danymi osobowymi, ale są anonimowe. Są one oceniane wyłącznie do celów statystycznych. Przeniesienie na strony trzecie, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, nie ma miejsca.

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy użytkownik poda je samodzielnie, np. w przypadku wypełniania formularza kontaktowego. Twoje dane są szyfrowane przed transmisją i przetwarzaniem w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

 

Zalecenia techniczne

Ta strona jest zoptymalizowana do wyświetlania z rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli. Zalecamy użycie jednej z następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer w wersji 8.0 / wyższej lub Mozilla Firefox w wersji 12.0 / wyższej.
sc93-delivery-2