FiXperience Offline
The Offline Suite
Szukany termin

Offline Suite

C-FIX

Program do projektowania kotew stalowych i wklejanych do betonu, a także systemów wtryskiwanych do betonu

Do programu C-FIX

FACADE-FIX

Do projektowania mocowań elewacyjnych z nośną konstrukcją drewnianą.

Do programu FACADE-FIX


INSTALL FIX

Program do projektowania dla usług budowlanych.

Do programu INSTALL-FIX

RAIL-FIX

Do określania mocowań poręczy na schodach i balustradach wewnątrz budynków i na zewnątrz.

Do programu RAIL-FIX


REBAR-FIX

Do projektowania połączeń zbrojeń post-installed w pracach inżynieryjnych z betonem zbrojonym.
 

Do programu REBAR-FIX


WOODFIX

Do szybkiego obliczania zastosowań z wkrętami fischer Power-Fast i Power-Full.

 

Do programu WOOD-FIX


MORTAR-FIX

Do określania objętości żywicy dla kotew wklejanych do betonu.

C-FIX Offline

For the dimensioning of steel and bonded anchors in concrete as well as injection systems in masonry

Advantages:

 • The software is self-explanatory and intuitive in handling.
 • The multiple design shows the most economic solution.
 • All standard European profile types are available.
 • Results are presented compactly in the result overview.
 • Current design standards are implemented.
 • The appropriate anchor length is calculated and displayed automatically.
   

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

RAIL-FIX Offline

For the design of railings on reinforced concrete slabs and staircases.

 

Advantages:

 • The static verification of the railing is possible including handrail, posts and welds according to EN 1993-1.
 • The influence of wind loads to the building is determined and estimated based on the valid set of rules. The wind load zone can be inserted directly or be determined automatically through the postcode.
   

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

REBAR-FIX Offline

For the design and calculation of post-installed rebars in reinforced concrete construction.

 

Advantages:

 • The app includes fire protection verifications according to European standard EN 1992-2.
 • Static verifications according to EN 1992-1 are possible. 

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

INSTALL-FIX Offline

The app for the calculation of installation systems.

 

Advantages:

 • Verifications can be performed for eleven different assemblies with brackets, frames and channels.
 • Alternatively, the design can be started by preselecting the preferred installation system.
 • Design results or optional the bill of material can be output.
   

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

WOOD-FIX Offline

The app for the design of onrafter installation systems and nodes in timber construction.

 

Advantages: 

 • The fixing of onrafter installation systems is possible for three different types of roofs.
 • This software module will automatically determine the correct wind and snow load zones from a given post code. Alternatively, you can enter these values manually.
 • Ten different applications in structural timber construction can be verified. 

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

FACADE-FIX

The app for the design of façade fixing with timber sub-structure.

 

Advantages:

 • Timber sub-structure can be chosen flexibly and variably.
 • All standard façade materials are available as default value in a data base. Other material can be entered manually. 
 • The influence of wind loads to the building is determined and estimated based on the valid set of rules. The wind load zone can be inserted directly or be determined automatically through the postcode.
   

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

Pobieranie i wymagania systemowe

Dla naszych klientów, oprogramowanie jest ciągle doskonalone. Aby zapewnić najwyższą wydajność i generować najwyższe możliwe zyski dla klientów, wprowadziliśmy jedynie środowisko Microsoft.net framework 4.6. Dzięki temu osiągamy wyższą prędkość pobierania plików i aktualizowania aplikacji oraz wyższą wydajność podczas użytkowania programu.

Dodatkowo, opracowaliśmy trzy nowe metody pobierania aktualizacji dla specjalnych grup operatorów.

Pliki do pobrania

Wersja na pojedyncze stanowisko / Instalacja offline (wersja CD)

Wersja zawiera kompletny program na CD, do którego zawsze wysyłana jest aktualizacja. Dzięki temu FIXPERIENCE pozostaje aktualny, jeżeli komputer nie może być podłączony do sieci internetowej. Ten typ zalecamy dla komputerów na pojedynczych stanowiskach, które nie mogą być połączone z Internetem. 

Pobieranie instalacji offline.


MSI Network - pakiet dla administratorów (wersja sieciowa)

MSI Network - pakiet dla administratorów (wersja sieciowa)

Pobierz pakiet MSI Network

Instalator online (wersja dla pojedynczego stanowiska)

Wersja zawiera nowy instalator "Web-Installer" dla FIXPERIENCE. Plik do pobrania ma tylko 14 MB.  Podczas instalacji, program samodzielnie pobiera potrzebne komponenty z serwera fischer. Jeżeli zdecydujesz się również na pobranie modułu CAD, plik do pobrania zwiększa się do ok. 540 MB. Jeżeli wystarczy zintegrowany tryb CAD online, zawsze zalecamy pobranie mniejszego pliku. Typ zalecany dla komputera pojedynczego stanowiska, który może być podłączony do Internetu. 

Pobierz wersję dla indywidualnego stanowiska


Wymagania systemowe

Pamięć główna: Min. 2048MB (2GB)
Systemy operacyjne: Windows Vista® (Service Pack 2) Windows® 7 (Service Pack 1) Windows® 8 Windows® 10
Uwagi: Rzeczywiste wymagania systemowe będą się różnić, w zależności od konfiguracji systemu i systemu operacyjnego.

Uwaga dot. Windows® XP:  Microsoft zakończył wspieranie systemu operacyjnego Windows® XP w kwietniu 2014. Z tego powodu nie są już dostępne dla niego aktualizacje Microsoft. Grupa fischer nie obsługuje tego systemu z tej samej przyczyny.

sc93-delivery-2