FiXperience Offline
The Offline Suite

Pakiet modułów Offline 

C-FIX

Program do projektowania kotew stalowych i wklejanych do betonu, a także systemów wtryskiwanych do betonu

Do programu C-FIX

FACADE-FIX

Do projektowania mocowań elewacyjnych z nośną konstrukcją drewnianą.

Do programu FACADE-FIX


INSTALL FIX

Program do projektowania dla usług budowlanych.

Do programu INSTALL-FIX

RAIL-FIX

Do określania mocowań poręczy na schodach i balustradach wewnątrz budynków i na zewnątrz.

Do programu RAIL-FIX


REBAR-FIX

Do projektowania połączeń zbrojeń post-installed w pracach inżynieryjnych z betonem zbrojonym.
 

Do programu REBAR-FIX


WOODFIX

Do szybkiego obliczania zastosowań z wkrętami fischer Power-Fast i Power-Full.

 

Do programu WOOD-FIX


MORTAR-FIX

Do określania objętości żywicy dla kotew wklejanych do betonu.

C-FIX Offline

Oprogramowanie do wymiarowania zakotwień kotew stalowych w betonie oraz systemów iniekcyjnych w murze.

Zalety oprogramowania:

 • oprogramowanie jest łatwe i intuicyjne w obsłudze,
 • wielowariantowy projekt pokazuje najbardziej ekonomiczne rozwiązanie,
 • dostępne są wszystkie standardowe typy profili europejskich,
 • rezultaty prezentowane są kompaktowo w specjalnym widoku,
 • wdrożone są aktualne standardy projektowe,
 • odpowiednia długość kotwy jest obliczana i wyświetlana automatycznie.

Przejdź do plików do pobrania i wymagań systemowych

RAIL-FIX Offline

Do projektowania balustrad na płytach żelbetowych i klatkach schodowych.

Zalety:

 • możliwa jest statyczna weryfikacja poręczy obejmująca poręcz, słupki i spoiny zgodnie z EN 1993-1,
 • wpływ obciążenia wiatrem na budynek jest określany i szacowany na podstawie obowiązujących przepisów. Strefę obciążenia wiatrem można wprowadzić bezpośrednio lub określić automatycznie za pomocą kodu pocztowego.

Przejdź do plików do pobrania i wymagań systemowych

REBAR-FIX Offline

Do projektowania i obliczania wklejanych prętów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych.

Zalety:

 • aplikacja zawiera weryfikacje przeciwpożarowe zgodnie z normą europejską EN 1992-2,
 • możliwe są weryfikacje statyczne zgodnie z EN 1992-1.

Przejdź do plików do pobrania i wymagań systemowych

INSTALL-FIX Offline

Aplikacja do obliczania systemów instalacyjnych.

Zalety:

 • weryfikacje można przeprowadzić dla jedenastu różnych zespołów ze wspornikami, ramkami i kanałami,
 • alternatywnie, projektowanie można rozpocząć od wstępnego wyboru preferowanego systemu instalacji.

Przejdź do plików do pobrania i wymagań systemowych

WOOD-FIX Offline

Aplikacja do projektowania systemów instalacji krokwi i węzłów w budownictwie drewnianym.

Zalety:

 • mocowanie systemów montażowych nakrokwiowych jest możliwe dla trzech różnych typów dachów,
 • automatyczne określenie odpowiedniej strefy obciążenia wiatrem i śniegiem z danego kodu pocztowego (alternatywnie można wprowadzić te wartości ręcznie),
 • możliwość weryfikacji dziesięciu różnych zastosowań w konstrukcjach z drewna konstrukcyjnego.

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

FACADE-FIX

Aplikacja do projektowania mocowania elewacji z drewnianą konstrukcją nośną.

Zalety:

 • podkonstrukcję drewnianą można wybierać elastycznie i zamiennie,
 • wszystkie standardowe materiały elewacyjne są dostępne jako wartość domyślna w bazie danych (inne materiały można wprowadzić ręcznie),
 • wpływ obciążenia wiatrem na budynek jest określany i szacowany na podstawie obowiązujących przepisów. Strefę obciążenia wiatrem można wprowadzić bezpośrednio lub określić automatycznie za pomocą kodu pocztowego.

Przejdź do plików do pobrania i wymagań systemowych

Pobieranie i wymagania systemowe

Dla naszych klientów, oprogramowanie jest ciągle doskonalone. Aby zapewnić najwyższą wydajność i generować najwyższe możliwe zyski dla klientów, wprowadziliśmy jedynie środowisko Microsoft.net framework 4.6. Dzięki temu osiągamy wyższą prędkość pobierania plików i aktualizowania aplikacji oraz wyższą wydajność podczas użytkowania programu.

Dodatkowo, opracowaliśmy trzy nowe metody pobierania aktualizacji dla specjalnych grup operatorów.

Pliki do pobrania

Wersja na pojedyncze stanowisko / Instalacja offline (wersja CD)

Wersja zawiera kompletny program na CD, do którego zawsze wysyłana jest aktualizacja. Dzięki temu FIXPERIENCE pozostaje aktualny, jeżeli komputer nie może być podłączony do sieci internetowej. Ten typ zalecamy dla komputerów na pojedynczych stanowiskach, które nie mogą być połączone z Internetem. 

Pobieranie instalacji offline.


MSI Network - pakiet dla administratorów (wersja sieciowa)

MSI Network - pakiet dla administratorów (wersja sieciowa)

Pobierz pakiet MSI Network

Instalator online (wersja dla pojedynczego stanowiska)

Wersja zawiera nowy instalator "Web-Installer" dla FIXPERIENCE. Plik do pobrania ma tylko 14 MB.  Podczas instalacji, program samodzielnie pobiera potrzebne komponenty z serwera fischer. Jeżeli zdecydujesz się również na pobranie modułu CAD, plik do pobrania zwiększa się do ok. 540 MB. Jeżeli wystarczy zintegrowany tryb CAD online, zawsze zalecamy pobranie mniejszego pliku. Typ zalecany dla komputera pojedynczego stanowiska, który może być podłączony do Internetu. 

Pobierz wersję dla indywidualnego stanowiska


Wymagania systemowe

Pamięć główna: Min. 2048MB (2GB)
Systemy operacyjne: Windows Vista® (Service Pack 2) Windows® 7 (Service Pack 1) Windows® 8 Windows® 10
Uwagi: Rzeczywiste wymagania systemowe będą się różnić, w zależności od konfiguracji systemu i systemu operacyjnego.

Uwaga dot. Windows® XP:  Microsoft zakończył wspieranie systemu operacyjnego Windows® XP w kwietniu 2014. Z tego powodu nie są już dostępne dla niego aktualizacje Microsoft. Grupa fischer nie obsługuje tego systemu z tej samej przyczyny.

cd-84f54cbff4-kdhdg