C-FIX

Program do projektowania kotew stalowych i wklejanych do betonu

Celem jest zapewnienie dowodu zgodności z Europejską Oceną Techniczną [EOT] i podejściem inżynieryjnym (ENSO) dla kotew i zastosowań narażonych na statyczne i quasi-statyczne obciążenia. Podejście inżynierskie (ENSO) umożliwia spełnienie niemalże wszystkich wymagań i projektów, wymaganych w dowolnym kraju.

Zaletą tej usługi jest możliwość wygenerowania w dowolnym momencie obliczeń prawidłowych dla kraju użytkownika. Dzięki przedstawicielstwom w ponad 30 krajach, firma fischer może oferować pełne wsparcie na całym świecie. Sprawdzone i przetestowane liczne projekty z naszymi produktami są dostępne i ułatwiają wybór kotwy.

Możliwe są również, obliczenia wymaganej grubości płyty kotwiącej oparte na metodzie elementów skończonych (FE) z uwzględnieniem materiału płyty   -i jego wytrzymałości określanych przez użytkownika.  Podejście inżynierskie (ENSO) umożliwia projektowanie i sprawdzanie znacznej liczby płyt kotwiących o różnych geometriach i rozmieszczeniach kotew.

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

Teraz również do projektowania mocowań dla elementów murowanych

Nowa wersja C-FIX ze zoptymalizowanym czasem uruchomienia pozwala na projektowanie mocowań w murach po zastosowaniu specyfikacji wg wytycznych ETAG. W związku z powyższym, możliwe jest stosowanie różnych płyt kotwiących, gdy liczba kotew musi być ograniczona do 1, 2 lub 4, zgodnie z wytycznymi ETAG  029. Dla muru z małymi cegłami, dostępna jest dodatkowa opcja projektowania. Dzięki temu możliwe jest planowanie i efektywne kotwienie nawet przy większych głębokościach, do 200 mm. 

Podobny interfejs operatora jak dla projektowania kotew do betonu stosuje się w mocowaniach dla muru. To przyspiesza wprowadzanie i ułatwia eksploatację. Wszystkie opcje wejść, które nie są dozwolone dla wybranego podłoża są automatycznie dezaktywowane. Oferowane są wszystkie możliwe kombinacje dla tulei prętów kotwiących do wyboru, odpowiednie dla danej cegły. Dlatego niemożliwe jest wprowadzenie kotwy w sposób nieprawidłowy. Podczas zmiany projektu z betonu na mur, przyjmowane są wszystkie wymagane dane. Upraszcza to wprowadzanie kotwy i unikanie błędów.

Najważniejsze dane szczegółowe można wprowadzać wewnątrz grafiki, częściowo, potrzebne są również dane szczegółowe w menu.
Bez względu na to, skąd wprowadzane są zmiany, zapewnione są automatyczne porównania ze wszystkimi zaangażowanymi opcjami wejściowymi. Kombinacje niedozwolone przedstawiane są w formie czytelnego komunikatu, dodatkowo, kalkulacja czasu rzeczywistego odwołuje się do każdej zmiany wyniku. Zbyt duże lub zbyt małe szczegóły dotyczące parametrów względem osi i krawędzi zostały przedstawione w formie linii stanu i mogą być natychmiast poprawiane. Uwzględnienie wymagań ETAG dla złączy doczołowych przebiega w sposób przyjazny użytkownikowi dzięki czytelnej struktury menu dla projektowania złączy i grubości.

Projekt można zapisać jako kompletny i weryfikowalny dokument, ze wszystkimi danymi projektowania, który można również wydrukować.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9