FACADE-FIX

FACADE-FIX jest rozwiązaniem do szybkiego i nieskomplikowanego projektowania mocowań elewacji z konstrukcją nośną z drewna. Elastyczny i zróżnicowany wybór konstrukcji nośnych oferuje maksymalną swobodę użytkownika.

Możliwe jest wybieranie standardowych, zdefiniowanych materiałów elewacyjnych. Dodatkowo, można również wprowadzać własne materiały o określonych obciążeniach własnych. Duży wybór kołków ramowych spełnia wszystkie wymagania oferując najszerszy zakres podłoży do kotwienia na rynku.
Wpływ obciążeń wiatru na budynek jest określany i obliczany na podstawie obowiązujących zasad. Strefa obciążenia wiatrem może być wprowadzana bezpośrednio lub określana automatycznie wg kodu pocztowego.

Przy wyborze projektu z wieloma opcjami, użytkownik może wyświetlić wszystkie produkty odpowiednie dla obiektu, łączenie z kalkulacją ilości kotew.
Weryfikowalny wydruk ze wszystkimi wymaganymi szczegółami zamyka opcje programu.

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8