INSTALL-FIX

Program przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces projektowania. Wyświetlanie stanu w sposób ciągły informuje użytkowników o wykorzystanym obciążeniu statycznym dla wybranego systemu montażowego fischer.  Do dziesięciu różnych standardowych rozwiązań znajduje się na zakładce szybkiego wyboru (do 10 standardowych rozwiązań na zakładce szybkiego wyboru, np. konsole, ramy, kanały). Opcjonalnie, można uruchomić nowy bardziej złożony system projektowania poprzez wybranie pożądanego systemu montażowego. Program umożliwia zmianę wielkości kanałów oraz ilości   odległości od elementów wsporczych dla najlepszego wykorzystania systemu.

W kolejnym kroku można zdefiniować typ, średnicę, izolację i ilość rur, które system montażu musi unieść.
Opcja wprowadzania rur pustych lub wypełnionych mediami na graficznie przedstawionym systemie wsporczym generuje modele obciążeń, w ten sposób zapewniając wymagane potwierdzenia statyczne dla systemów kanałowych. Ponadto, możliwe jest bezpośrednie wprowadzanie obciążeń dodatkowych, np.  kanałów powietrza, tras kablowych lub po prostu  swobodnie definiowanego punktu lub obciążeń linearnych. Poza weryfikowalnym wydrukiem program generuje również listę części wymaganych przez wybrany system po zakończeniu projektowania, np. uchwytów, gwintowanych prętów, kanałów, klamer rur i akcesoriów.

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8