MORTAR-FIX

Użycie modułu MORTAR-FIX do dokładnego określania objętości wtryskiwanej żywicy dla kotew wklejanych do betonu.

W ten sposób można wykonywać dokładne kalkulacje dostosowane do potrzeb. Wysoko-wiążące FHB II,  system Powerbond FPB i system Superbond FSB  firmy fischer zawsze oferują idealne zakotwienie w betonie spękanym.

Do plików do pobrania i wymagań systemowych.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8