RAIL-FIX

RAIL-FIX jest rozwiązaniem do szybkiego projektowania poręczy balkonowych, poręczy na balustradach i schodach wewnątrz budynków i na zewnątrz. Program dostarcza użytkownikowi wielu wstępnie zdefiniowanych wersji mocowań, z różnymi geometriami płyty kotwiącej.

Dzięki strukturze wytycznych dla wprowadzania mocowań, użytkownik otrzymuje szybki i bezbłędny montaż. Wejścia mocowań są widoczne natychmiast na prezentacji graficznej, gdzie pokazywana są tylko odpowiednie dla projektu dane kotwienia. To upraszcza przegląd i eliminuje ryzyko błędnego wprowadzania.
Wpływ obciążeń śniegiem i wiatrem jest określany i szacowany na podstawie szeregu obowiązujących zasad. Wybór powiązanego wpływu obciążeń można wybrać na ekranie zdefiniowanych wstępnie opcji lub wprowadzić ręcznie.

Weryfikowalny wydruk ze wszystkimi wymaganymi szczegółami zamyka opcje programu.

Do plików do pobrania i wymagań systemowych

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8