Export

Export

Białoruś / Беларусь

Имея в своем ассортименте более 14000 различных элементов крепления, мыможем предложить различные решения технологий крепления, подходящих для любойситуации. 

Białoruś

Estonia / Eesti

Kuna meil on rohkem kui 14000 erinevat kinnituselementi, siis saameklientidele pakkuda kõige erinevamaid kinnitustehnoloogia lahendusi, mis onsobivad igas situatsioonis. 

Estonia

Gruzja / ქართული

fischer- ის ფიქსაციის სისტემების წარმოება კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა.

Gruzja

Kazachstan/ Казахстан

Имея в своем ассортименте более 14000 различных элементов крепления, мыможем предложить различные решения технологий крепления, подходящих для любойситуации. 

Kazachstan

Łotwa / Latvija

Mums ir vairāk, nekā 14000 dažādu stiprinājuma elementu, varam piedāvāt visdažādākos stiprinājuma tehnoloģiju risinājumus, piemērotus jebkādai situācijai.

Łotwa

Litwa / Lietuvos

Turėdami daugiau kaip 14000 skirtingų tvirtinimo elementų, galime pasiūlyti įvairiausius tvirtinimo technologijų sprendimus, tinkamus bet kokiai situacijai.

Litwa

Ukraina / Украина

Имея в своем ассортименте более 14000 различных элементов крепления, мыможем предложить различные решения технологий крепления, подходящих для любойситуации. 

Ukraina

sc10-cd-2