Kotwa tulejowa

Średnica otworu wierconego

[mm]

Materiał

Długość użytkowa

[mm]

Znaki / aprobaty

Kotwa do wysokich obciążeń z niską energią wymaganą do wprowadzania dla szybszego montażu

Kotwy tulejowe są rozwiązaniem kotwiącym ze stali i stali nierdzewnej i przeznaczone są do zastosowań w betonie zarysowanym i niezarysowanym oraz w obszarach narażonych na działalność sejsmiczną. Niski poziom energii potrzebnej do wbijania mocowań pozwala na oszczędzanie sił podczas montażu. Dodatkowo, optymalne współdziałanie trzpienia wkręta i tulei kotwy zapewnia wysoką odporność na siły ścinające. Operacje obejmują wywiercenie otworu, wbijanie kotwy i dokręcanie śruby odpowiednim momentem. Tuleja rozprężna jest rozpierana do ścianek wywierconego otworu. Kotwy wykorzystują zasadę blokowania tarciowego, aby bezpiecznie przenosić obciążenia na materiał podłoża.

fe80::1462:2e2c:f52e:7ce6%8