Szukany termin
Rozwiązania kotwienia mechanicznego do wysokich obciążeń

Kotwa stalowa

Kotwy stalowe są rozwiązaniem mechanicznym do mocowania dużych obciążeń w betonie. Kotwienia w betonie zarysowanym i niezarysowanym wewnątrz i na zewnątrz budynków, w skrajnie korozyjnych atmosferach i przy specjalnych wymaganiach dla ochrony przed pożarem i trzęsieniami ziemi wymagają stosowanie produktów wysokiej jakości, które zostały specjalnie sprawdzone dla realizowanych zastosowań. fischer oferuje optymalne rozwiązania kotwiące wg różnych zasad działania i dla różnych zastosowań. Wszystkie produkty oferują najwyższą łatwość montażu i nośność - co oznacza również najwyższe bezpieczeństwo.
sc93-delivery-2