Naprawy/wzmocnienia.

Materiał budowlany

Profesjonalne rozwiązania do napraw i wzmacniania zewnętrznych warstw murów

Wysoce korozyjna atmosfera w aglomeracjach miejskich i przemysłowych oraz w rejonie nabrzeży prowadzi do korozji kotew w budynkach z zewnętrzną warstwą muru z elewacji licującej i płyt wylewanych. fischer oferuje ekonomiczne i łatwe w montażu mocowania do wykonywania napraw i wzmocnień elewacji budynków. Systemy z aprobatami oferują podwyższony poziom bezpieczeństwa. Mocowania zakrywane są niewidoczne, spełniając jednocześnie wysokie wymagania dla połączeń i ochrony budynków historycznych i pomników.

fe80::283b:1a2:f52e:7ce5%9