Model sprężysty w technice zamocowań

Dlaczego projektanci i konstruktorzy budowlani powinni znać tę realistyczną metodę projektowania kotew?

Projektowanie w betonie zdefiniowane na nowo

Obecne normy i wytyczne takie jak EN 1992-4 i ACI 318 mają swoje ograniczenia, jeśli chodzi o projektowanie mocowań w betonie. Modele sprężyste zapewniają rozwiązanie, ponieważ oprócz sił przenoszonych uwzględniają również przemieszczenia i odkształcenia zakotwienia. Jednocześnie pozwalają one na projektowanie więcej niż tylko prostokątnych grup kotew z maksymalną konfiguracją 3x3.

Biała ksiega firmy fischer zawiera wszystkie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące podejścia do projektowania modelu sprężynowego:  

  • Co odróżnia liniowe i nieliniowe modele sprężyn?
  • Do jakich celów obliczeniowych można stosować te dwa podejścia?
  • Jakie ograniczenia projektowe usuwają modele w odniesieniu do obecnych norm (EN 1992-4, ACI 318)?
  • Jak grubość płyty podstawowej wpływa na wynik obliczeń?
  • Jak modele sprężyn są uwzględniane w oprogramowaniu do planowania FiXperience?

Wypełniając nasz formularz możesz bezpłatnie pobrać biała księgę. Wypełnij formularz i skorzystaj z wiedzy ekspertów.

Dowiedz się więcej w dokumencie Whitepaper

Model sprężysty = rozwiązanie problemy

Konstrukcje mostów, ogromne zakłady, konstrukcje biurowe lub stadiony piłkarskie - zakotwienia w betonie na tych obiektach, zapewniają bezpieczeństwo i stabilność dla wszystkich rodzajów konstrukcji nośnych.

Jest to część powodów, dla których eksperci od wielu lat pracują nad opracowaniem praktycznych metod weryfikacji wystarczającej sztywności płyty podstawy. Modele sprężyste pozwalają nie tylko na obliczenie odkształceń i naprężeń w obrębie płyty podstawy pod wpływem działania siły. Umożliwiają również wyznaczenie sił zakotwienia poszczególnych łączników w ramach grupy łączników. Na podstawie tych ustaleń i wyników można przedstawić zachowanie całego systemu zamocowań. Dr Thilo Pregartner, specjalista od zamocowań, firmy fischer, podkreśla, że "w zasadzie metoda modelu sprężynowego może być stosowana do realistycznej oceny sztywności płyt podstawy, jak również do oceny rozkładu obciążenia i potencjalnego przeniesienia obciążenia pomiędzy zamocowaniami".

Tak wygląda typowa krzywa przemieszczenia obciążenia pojedynczego łącznika w warunkach uszkodzenia betonu. Liniowa charakterystyka kotwy jest wyidealizowana poprzez początkową sztywność krzywej (czerwona linia na powyższym obrazku).

Opinie ekspertów

Pobierz teraz bezpłatnie białą księgę na temat modelu sprężystego!

fischer FiXperience

Bezpieczeństwo staje się obliczalne dzięki modułowi C-Fix.

Weryfikacja jest wymagana w celu udowodnienia, że wybrany produkt jest odpowiedni dla wymaganego obciążenia, aby zapobiec awarii kotwy. To sprawia, że specjalistyczne oprogramowanie do projektowania staje się niezbędny narzędziem dla projektantów i konstruktorów budowlanych.

Darmowe oprogramowanie do projektowania FiXperience firmy fischer obejmuje oprócz siedmiu specjalistycznych modułów aplikacyjnych także oprogramowanie inżynierskie. Moduł C-Fix jest właściwym wyborem do projektowania stalowych i klejonych kotew w betonie. FiXperience jest stale rozwijany, aby sprostać normom projektowym i wymaganiom projektantów i inżynierów budowlanych. Nowa norma EN 1992-4 została już w pełni zintegrowana z C-Fix-Online. Moduły elementów skończonych zostały również zintegrowane w najnowszej wersji i pozwalają na zbadanie sztywności płyty podstawowej za pomocą modelu sprężyny liniowej. Sztywność płyty kotwiącej może być następnie zoptymalizowana poprzez dodanie np. wzmocnień. Nieliniowe modele sprężyste będą dostępne w przyszłości. 

Moduł modelu spręzystego dostępny jest wyłącznie w wersji online.

Więcej informacji


cd-66f794df77-fcvhz